تاریخ وجوب نمازهای یومیه در اسلام
43 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1384 - شماره 7 » (18 صفحه - از 219 تا 236)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چـکیده در منابع اسلامی گزارش های مختلفی درباره تاریخ تشریع نماز آمده است برخی روایات، تشریع نمازهای یومیه را مصادف با واقعه معراج پیامبر(صلی الله علیه وآله) می دانند و در برخی دیگر، از نمازهای پیامبر(صلی الله علیه وآله) پیش از معراج و حتی پیش از بعثت سخن به میان آمده است. هم چنین از بعضی آیه هایی که در اوایل بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شده، نمازگزاردن پیامبر(صلی الله علیه وآله) و حتی فرمان به نماز شب استفاده می شود. پژوهش حاضر با نگاهی قرآنی و تاریخی به مسئله، بر آن است که اگر چه پیامبر(صلی الله علیه وآله) پیش از واقعه معراج نیز نماز ـ واجب یا مستحب ـ می گزارده اند; اما وجوب نمازهای یومیّه، هم زمان با معراج بوده است. واژگان کلیدی: نماز، تاریخ تشریع نماز، نماز یومیّه، نماز پیامبر(صلی الله علیه وآله)،معراج ونماز در شب معراج.