معرفی در مفسر تابعی ابو حمزه و حسن بصری(در ضمن کتاب مکاتب تفسیری)
66 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی